APV

Arbejdspladsvurdering APV
Alle arbejdsgivere med ansatte har pligt til at udarbejde en skriftlig APV, samt pligt til at revidere den ifølge reglerne. APV gælder også for tidsbegrænsede ansættelsesforhold og løsarbejde.

Der er ingen formelle krav til, hvordan en APV skal udformes. Forslag til skema og en tjekliste findes her

Se yderligere information på side 9 i Vejledningen Arbejdsmiljø i Dambrug. Tryk her