Høringer fra Dansk Akvakultur

 

 

14. september 2018: Bemærkning til høring om ændring af habitatbekendtgørelsen. hent

 

 

3. maj 2018: Bemærkning til høring over udkast til Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Skjern å systemet. hent 

 

 

23. april 2018: Bemærkning til høring af husdyrgødningsbekendtgørelsen vedr. udbríngning af fiskegødning hent

 

 

2. marts 2018: Bemærkning til høring af affald til jord bekendtgørelsen (slambekendtgørelsen) hent 

 

 

23. jan. 2018: Planloven, bemærkning til udkast til vejledning om landzoneplanlægning  hent

 

16. jan. 2018: Overimplementering. Input til screening  hent

 

12. jan. 2018: Vandløb. Bemærkning til bekt. vedr. kriterier for vandløbsrestaurering  hent

 

 

 4. jan. 2018: bemærkning til ændring af miljøbeskyttelsesloven (Indfasning af kvælstof til akvakultur) hent

 

18. dec. 2018: Havstrategi II. Input hent