Lovgivning

Akvakultur er reguleret af en række love, planer og regler.

 

Gældende love, bekendtgørelser og vejledninger kan ses på www.retsinformation.dk

 

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet kan ses under www.nmkn.dk

 

De vigtigste områder er beskrevet i kolofonen til højre. 

 

Dansk Akvakultur har fået udarbejdet en række notater

"Overimplementering" af habitatdirektivet i dansk ret i forhold til Dansk Akvakultur. Kromann Reumert 1. juli 2016 hent