Brugerbetaling - Miljøtilsyn

Der kan opkræves brugerbetaling for miljøgodkendelser og for tilsyn.

 

Brugerbetaling skal opkræves hvert år i november (fra 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år). Der kan dog opkræves særskilt brugerbetaling for behandling af en godkendelsesansøgning, når behandlingen er afsluttet.

 

Prisen for brugerbetaling er 243,40 kr. pr. time i 2005 med en årlig regulering. For fremmede tjenesteydelser betales 57,79 pct. af regningsbeløbet excl. moms. Hvis en afgørelse ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling i kommunen, kræves ikke betaling for den nye behandling.

 

Normalt opdeles brugerbetaling i aktiviteter på og udenfor virksomheden, samt aktiviteter i forbindelse med tilsyn og miljøgodkendelse. Der kan ikke ankes over brugerbetaling. 

 

Der kan ikke opkræves brugerbetaling i forbindelse med behandling af godkendelsesansøgninger indgivet i forbindelse med den såkaldte indkaldebekendtgørelse jf. Miljøstyrelsens brev af 25. maj 2007 til Dansk Aquakultur: Link 

 

Bekendtgørelse om brugerbetaling link