Havbrug

P1000120

Havbrug var indtil 2014 reguleret efter en havbrugstilladelse efter fiskeriloven. Havbrugstilladelsen omfattede produktion og drift, og har vilkår om egenkontrol, positioner, afmærkning, fjernelse ved ophør, bankgaranti, godkendelse af fødevarestyrelsen og lignende.

 

Havbrug blev i 2006 omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og det følger af vejledningen om saltvandsbaseret fiskeopdræt (2006), at eksisterende havbrug ud over en havbrugstilladelse efter fiskeriloven skal have en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven i slutningen af 2014. 

 

Nyetablerede havbrug eller havbrug, hvor der er foregået væsentlige ændringer, har siden 2006 både skullet have en Havbrugstilladelse og en Miljøgodkendelse. I forbindelse med godkendelse af et havbrug vil VVM reglerne og habitatreglerne blive inddraget.

 For havbrugstilladelser er Landbrugsstyrelsenmyndighed.

For havbrug beliggende mindre end 1 SM fra kysten er kommunen miljømyndighed, og for havbrug beliggende udenfor eller delvist udenfor 1 SM grænsen fra kysten er staten miljømyndighed.

I Danmark skal havbrug have en placeringstilladelse efter fiskeriloven[1] og havbrugsbekendtgørelsen[2] samt en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens[3] kap. 5 og godkendelsesbekendtgørelsen[4].

  Lov om fiskeri og fiskeopdræt nr. 764 af 19/6 2017 link

 Bekendtgørelse om etablering og drift af havbrugnr. 1489 af 6/12 2016 link

 

Godkendelsesbekendtgørelsen nr. 725 af 6/6 2017 link

 

om havbrug - VVM-pligt og krav om habitatkonsekvensvurdering i forbindelse med miljøgodkendelse; KromannReumert 2012 - link

 

Habitatkonsekvensvurdering ved havbrugs overgang til regulering efter miljøbeskyttelsesloven Kromann reumert 7. juni 2016 hent

 

Havbrugsvejledningen: hent

Skabelon til ansøgning om miljøgodkendelse. – link