Transport af levende fisk

2005 03 29 Goedding Dambrug Eksportbil Laesses 0426

Fisk er hvirveldyr. Hermed er fisk (herunder både akvakulturfisk og prydfisk) underlagt mange af de samme transportregler som øvrige produktions- og husdyr eks. kvæg, svin, mink, får, geder, heste og fjerkræ. Reglerne medfører, at man ved transport over 65 km af fisk skal være autoriseret eller være ansat i en autoriseret transportvirksomhed. Herudover er der i mange tilfælde krav om at chaufføren eller ansvarlig ledsager skal have gennemgået et grunduddannelseskursus i transport af dyr.

Autorisation opnås gennem ansøgning hos Fødevarestyrelsen

Grunduddannelseskursus gennemføres normalt på AMU-center, hvor kurset tager 3 dage. Dette kursus kvalificerer til kørsel med alle dyrearter.

Dansk Akvakultur udbyder dog ca. én gang årlig et 1-dag kursus, som kvalificerer til kørsel med udelukkende fisk (både akvakulturfisk og prydfisk). Bemærk følgende: Såfremt man transporterer fisk i containere som ikke er en del af transportkøretøjet gælder der særlige regler. De fleste transporter af fisk i simple flamingokasser medfører således ikke længere krav om at have gennemgået grunduddannelseskursus. Ring til dyrlæge Niels Henrik Henriksen hvis du er i tvivl. 

Kursus er senest afholdt i marts 2019. Se evt link til indhold og kursus-præsentationer samt information om lovgivning mv.