Transportkursus 2016 Program + link til Power Point præsentationer

Program for transportkursus, torsdag d. 28. januar 2016

 

 

09.00 – 09.15          

Velkomst, inkl. kaffe/te

Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur

 

09.15 – 10.00          

Regel- og lovgrundlag

Gennemgang af den relevante lovgivning, herunder de aktuelle afsnit i Transportforordningen + diverse bekendtgørelser

Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur                                                                                                                            

10.00 – 10.20          

Optagelse af ilt + udskillelse af affaldsstoffer

Hvordan fungerer gællerne og fiskens respiration

Alfred Jokumsen, biolog DTU Aqua

                                                   

10.20 – 10.45          

Fiskevelfærd, smerte + stress

Kan fisk føle/opfatte smerte. Stress hvordan påvirker dette fisken og hvordan undgås det. Artsforskelle.

Alfred Jokumsen, biolog DTU Aqua

 

10.45 – 11.15          

Fiskevelfærd, regler

Orientering om nationale og internationale lovgivninger og anbefalinger.

Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur

                                             

11.15 – 11.25           Pause

 

11.25 – 12.30          

Planlægning, transporten, nødprocedurer og desinfektion.

Gennemgang af sanitære regler, transporten, dokumenter ombord, vandskifte, læssepladser, nødaflivning osv..

Morten Fruergaard-Andreasen, dyrlæge FVST Team Akvakultur

 

12.30 – 13.15           Frokost

                                             

13.15 – 14.30          

Kontrollen + kørehviletidsbestemmelser

Svend Otto Pedersen, færdselspolitibetjent

 

14.30 – 15.15          

Transportegnethed herunder fokus på gælleproblemer. Hvornår er fisken egnet til transport? Hvordan ser raske / syge fisk ud? Normal / unormal adfærd. Er der forskel på arterne?

Gælleproblemer under transporten herunder korrigerende handlinger.

Thomas Clausen, praktiserende fiskedyrlæge

 

15.15 – 15.30          

Pause + kaffe/te

 

15.30 – 16.00          

Iltning + afgasning af vand. Teori + praktiske erfaringer

Finn/Jens Jensen, Transportør, Freia Forellen

 

16.00 – 16.15          

Praktisk iltstyring, Erfaringer fra udlandet

Hans-Chr. Kromand, Oxyguard

 

16.15 – 16.45          

Transport af prydfisk, praktiske erfaringer med blandt andet Koi

Søren Markussen, Koi Team Enghavegaard

 

16.45 – 17.00          

Diskussion + afrunding