Transportkursus 2017 Program + link til Power Point præsentationer

Program for transportkursus, onsdag d. 8. februar 2017

 

09.00 – 09.15           

Velkomst, inkl. kaffe/te Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur

 

09.15 – 09.35          

Optagelse af ilt + udskillelse af affaldsstoffer. Hvordan fungerer gællerne og fiskens respiration. Alfred Jokumsen, biolog. DTU Aqua                                                                               

09.35 – 10.00          

Fiskevelfærd, smerte + stress. Kan fisk føle/opfatte smerte. Stress hvordan påvirker dette fisken og hvordan undgås det. Artsforskelle. Alfred Jokumsen, biolog DTU Aqua

                                                   

10.00 – 10.45           

Regel- og lovgrundlag. Gennemgang af den relevante lovgivning, herunder de aktuelle afsnit i Transportforordningen + diverse bekendtgørelser. Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur 

 

10.45 – 11.15           

Fiskevelfærd, regler. Orientering om nationale og internationale lovgivninger og anbefalinger. Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur

                                             

11.15 – 11.25          

Pause

 

11.25 – 12.30          

Planlægning, transporten, nødprocedurer og desinfektion. Gennemgang af sanitære regler, transporten, dokumenter ombord, vandskifte, læssepladser, nødaflivning osv. Morten Fruergaard-Andreasen, dyrlæge Team Akvakultur Fødevarestyrelsen

 

12.30 – 13.15          

Frokost

                                             

13.15 – 15.00           

Kontrollen + kørehviletidsbestemmelser. Hvem og hvordan. Svend Otto Pedersen, færdselspolitibetjent

 

15.00 – 15.15           

Pause + kaffe/te

 

15.15 – 16.00        

Transportegnethed herunder fokus på gælleproblemer. Hvornår er fisken egnet til transport? Hvordan ser raske / syge fisk ud? Normal / unormal adfærd. Er der forskel på arterne? Gælleproblemer under transporten herunder korrigerende handlinger. Thomas Clausen, praktiserende fiskedyrlæge

 

16.00 – 16.30           

Iltning + afgasning af vand. Teori + praktiske erfaringer. Finn/Jens Jensen, Transportør, Freia Forellen

 

16.30 – 16.45           

Praktisk iltstyring, Erfaringer fra udlandet. Hans-Chr. Kromand, Oxyguard

 

16.45 – 17.00           

Diskussion + afrunding