Transportkursus 2019 Program + link til Power Point præsentationer

Program for transportkursus, tirsdag d. 27. marts 2019

 

09.00 – 09.15    Velkomst, inkl. kaffe/te

Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur

 

 

09.15 – 10.00     Regel- og lovgrundlag

Gennemgang af den relevante lovgivning, herunder de aktuelle afsnit i Transportforordningen + diverse bekendtgørelser

Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur                                                                           

                              

                                                                              

10.00 – 10.20     Optagelse af ilt + udskillelse af affaldsstoffer

Hvordan fungerer gællerne og fiskens respiration

Alfred Jokumsen, biolog DTU Aqua

                            

   

10.20 – 10.45    Fiskevelfærd, smerte + stress

Kan fisk føle/opfatte smerte. Stress hvordan påvirker dette fisken og hvordan undgås det. Artsforskelle.

Alfred Jokumsen, biolog DTU Aqua

 

 

10.45 – 11.15    Fiskevelfærd, regler

Orientering om nationale og internationale lovgivninger og anbefalinger.

Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur

 

                                                                    

11.15 – 11.25     Pause

 

 

11.25 – 12.30     Planlægning, transporten, nødprocedurer og desinfektion.

Gennemgang af sanitære regler, transporten, dokumenter ombord, vandskifte, læssepladser, nødaflivning osv..

Morten Fruergaard-Andreasen, dyrlæge Team Akvakultur Fødevarestyrelsen

 

 

12.30 – 13.15     Frokost

 

                                                      

13.15 – 15.00    Kontrollen + kørehviletidsbestemmelser

Hvem og hvordan.

Svend Otto Pedersen, konsulent/sagsbehandler køre- og hviletids sager

 

 

15.00 – 15.15    Pause + kaffe/te

 

 

15.15 – 16.00    Transportegnethed herunder fokus på gælleproblemer

Hvornår er fisken egnet til transport? Hvordan ser raske / syge fisk ud? Normal / unormal adfærd. Er der forskel på arterne?

Gælleproblemer under transporten herunder korrigerende handlinger.

Thomas Clausen, praktiserende fiskedyrlæge

 

 

16.00 – 16.30    Iltning + afgasning af vand. Teori + praktiske erfaringer

Finn/Jens Jensen, Transportør, Freia Forellen

 

 

16.30 – 16.45    Praktisk iltstyring, Erfaringer fra udlandet

Hans-Chr. Kromand, OxyGuard

 

 

16.45 – 17.00    Diskussion + afrunding