Veterinær

Veterinær dækker over emner som forebyggelse og bekæmplese af fiskesygdomme. Hertil skal lægges dyrevelfærd samt det fødevaresikkerhedsmæssige område. I kolofonen til venstre finder du uddybende beskrivelser af udvalgte områder.