2014

Her kan du læse rapporter fra 2014

 • Antibiotikaresistens hos bakterier i dansk fiskeopdræt

  DTU Vet har analyseret og vurderet antibiotikaresistens hos bakterie indenfor dansk fiskeopdræt.

  Projektet er finansieret af Den Europæiske Fiskerifond od dermed støttet af Projektet er støttet af både Fødevareministeriet og EU.

  Download som pdf
 • Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra (ØKOFISK info)

  Projektets formål var primært, via en generisk informationskampagne, at fremme kendskabet til økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle relevante produkter herfra, blandt en række forskellige udvalgte relevante forbrugergrupper i ind- og udland.

  Download som pdf
 • Fiskesygdomskurser

  Projektets mål var at etablere og afholde kurser for akvakulturbrugere om henholdsvis hjælpestoffer og
  medicinhåndtering. Dette blev gennemført og projektet har dermed medført, at der nu foreligger et opdateret kursustilbud, som også i de kommende år kan anvendes til at undervise akvakulturbrugerne om seneste nye viden på medicin og hjælpestofområdet. 

  Download som pdf
 • Afsætningsfremme: ASC

  Projektet har muliggjort en fortsat profilering og synliggørelse af ASC certificerede fisk fra danske dambrug.

  Projektet understøtter tidligere tiltag for at fremme det nye ASC mærke for ørreder fra dambrug. Det primære formål er at kommunikere det nye mærke og at skabe troværdighed for leverancer

  Download som pdf
 • Platform for optimering af avlsfremgange i dansk akvakultur

  Der er etableret et netværk for vidensbaseret avlsarbejde i dansk akvakultur. Netværket udgøres af Dansk Akvakultur, MBG Aarhus Universitet samt to virksomheder.

  Der er udarbejdet typeavlsplaner for havbrug, etableret basepopulation, optimeret avlsplaner og opbygget en database

  Download som pdf
 • Rådgivning og formidling inden for akvakultursektoren (2012)

  Der er gennemført en erhvervsrettet rådgivning og informationsformidling rettet mod danske akvakulturbrugere.

  Download som pdf
 • ASC Pilot certificering af dambrug og havbrug

  Faglig rapport 2014-4

   

  Bilag 1-9 hent

  Bilag 10. ASC Ørredmanualen på dansk hent

  Download som pdf