2017

Her kan du læse rapporter fra 2017

 • TARGETFISH - Autovaccine-forsøg (YDS) på dansk dambrug

  TARGETFISH
  Autovaccine-forsøg (YDS) på dansk dambrug

  EU-projektet TARGETFISH arbejder med nye vacciner og vaccinationsmetoder inden for europæisk fiskeopdræt. I projektet har Stirling Universitet i Skotland påvist at bakterien, Flavobacterium psychrophilum, der forårsager YDS, ofte viser sig at være meget forskellige (genetisk) ikke blot fra land til land, men også fra anlæg til anlæg. Dette faktum kan forklare, hvorfor det foreløbigt har vist sig at være meget svært at udvikle en vaccine, som virker tilfredsstillende generelt på mange anlæg i flere lande. Stirling har dog også vist, at der kan opnås rimelig god beskyttelse (RPS>80) såfremt man i vaccinen anvender præcist den bakterie-type, som giver anledning til sygdom. Denne viden medfører, at det er interessant at kigge på autovaccine-princippet. Altså at man på det enkelte anlæg anvender en vaccine, som indeholder en eller flere af præcis de bakterier-typer, der normalt giver sygdomsudbrud på det enkelte anlæg. Der er tilbagemeldinger fra Storbritannien, at sådanne autovacciner er produceret og anvendt med succes som forebyggelse mod YDS under normale dambrugsforhold. Dette forsøg går ud på at vise, om autovaccine-princippet også virker under danske forhold.

  Download som pdf
 • STIKVACC

  STIKVACC - Minimering af antibiotikaforbrug i akvakultur gennem stikvaccinering af små fisk.

   

  Projektets formål:

  At udvikle og afprøve en vaccinations-maskine, som rentabelt kan stikvaccinere mindre regnbueørreder mod fiskesygdommen rødmundsyge. Målet er gennem sådan stikvaccination at reducere eller helt eliminere brugen af antibiotika på de deltagende produktionsdambrug. Samtidig forventes ERM stikvaccinationen at medføre at dødeligheden halveres, at man opnår bedre foderkonvertering (mindst 10 %) og afkorter produktionscyklus. Effekten vil på erhvervsniveau være mindre brug af antibiotika (mindst halvering), mindske udledning af miljøfremmede stoffer, mindske udledningen af N/P med 10 % pr kg slagtet fisk, forbedre fiskevelfærd, arbejdsmiljø, general optimering af produktionen samt styrke dansk akvakulturerhvervs image.

   

  Projektet er gennemført i årene 2011-2016 og har været støttet  gennem det daværende NaturErhvervstyrelsens støtteordning GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram).

   

  Slutrapport kan downloades herunder.

   

  I forbindelse med rapporten er der lavet et lille notat, der beskriver stikvaccineringseffekten hos fiskeopdrætsvirksomheden AquaPri. Tryk her

  Download som pdf