2020

 • Træflisfiltre - En simpel og stabil måde til at fjerne nitrat fra afløbsvand

  Fakta ark fra DTU-Aqua hent

  Download som pdf
 • ØKOAKVA – Økologiske akvakulturprodukter til foodservice

  Rapportering af projekt ”ØKOAKVA – Økologiske akvakulturprodukter til foodservice”
  (Projektperioden: 02.01.2017 – 19.12.2019)


  Projektets formål har primært været at fremme et økonomisk bæredygtigt marked for økologiske akvakulturprodukter til foodservice i ind- og udland – med særlig fokus på danske storkøkkener med det økologiske spisemærke.
  I udgangspunktet for projektet blev der afsat relativt få økologiske fisk og muslinger til foodservice i DK, og formentlig endnu mindre til foodservice i udlandet dog uden at dette præcist kan angives. Ved gennemførsel af mødeaktiviteter mv. for information om økologiske fisk og muslinger mv. (hi-storie, produkter, forslag til produktanvendelse mv.) overfor udvalgte nøglepersoner og personale-grupper i storkøkkener i ind- og udland er det lykkedes at få flere storkøkkener og restauranter i DK – flere af disse med det økologiske spisemærke i guld - til helt eller delvis at anvende økologi-ske fisk og muslinger i køkkenet.
  Hvis et storkøkken vælger at anvende økologiske fisk og muslinger handler det ofte om at det på-gældende køkken f.eks.:
  - ønsker at sende et signal til forbrugerne om at man tager økologien seriøst, og ønsker at støtte den danske økologiske produktion af fødevarer hele vejen – og dermed producen-terne af økologiske fisk og muslinger
  - har fået viden om hvad økologisk produktion af økologiske opdrætsfisk indebærer – og at det er en udvikling man ønsker at bakke op omkring
  - har fået mulighed for at besøge og opleve en økologisk akvakulturproduktion – og derved har fundet produktionen støtteværdig
  - er blevet klædt på med viden om produktion og kvalitet via projektet, og derfor ønsker at anvende de økologiske akvakulturprodukter fremover.

   

  Projektet er støttet økonomisk af EU og den danske stat gennem Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

  Download som pdf